Postup pre poukázanie 2%

Postup pre zamestnancov

Ak za Vás podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

 • Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte vyhlásenie , v oddieli II sú už naše údaje predvyplnené
  • IČO: 42292255
  • SID: nechajte prázdne
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): JK Equinox
  • Ulica: Ratnovce
  • Súpisné/orientačné číslo: 324
  • PSČ: 92231
  • Obec: Ratnovce

  a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, prípadne aj potvrdením o dobrovoľníckej práci, tieto tlačivá doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (osobne alebo poštou), prípadne ich pred týmto dátumom doručte nám, a my ich hromadne podáme na príslušné daňové úrady.

Postup pre živnostníkov a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016

 • Vyplňte daňové priznanie typ A alebo typ B, v oddiely VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (typ A oddiel VIII, typ B oddiel XII) uveďte naše údaje:
  • IČO: 42292255
  • SID: nechajte prázdne
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): JK Equinox
  • Ulica: Ratnovce
  • Súpisné/orientačné číslo: 324
  • PSČ: 92231
  • Obec: Ratnovce
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti,
  t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Danové priznanie typu B podáva danovník, ak za príslušné zdanovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania,
  inej samostatnej zárobkovej cinnosti, príjem z prenájmu nehnutelností, príjem z kapitálového majetku,
  alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepenažnej výhry, z predaja nehnutelnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Postup pre právnické osoby – firmy

 • Vyplňte daňové priznanie pre PO, v časti IV – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vyplňte naše údaje:
  • IČO: 42292255
  • SID: nechajte prázdne
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): JK Equinox
  • Ulica: Ratnovce
  • Súpisné/orientačné číslo: 324
  • PSČ: 92231
  • Obec: Ratnovce
 • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3 a 4.
 • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1,2 a 4.